Totalentreprenad pumpstation i Uppsala


På uppdrag av Uppsala Vatten utför Ransta Elbyrå totalentreprenad avseende installation av nytt ställverk, styrsystem, ventilationsanläggning samt reservkraft vid Danmarks pumpstation och C-blocket på Kungsängsverket i Uppsala.

Uppdraget har påbörjats och slutförs våren 2017.